ANASAYFA

 

DUYURULAR ¤ HABERLER


ANASAYFA

 
Dernekte Sohbet Kahvaltısı
  
24.07.2011 pazar günü Dernek mekanında yöneticiler ve ilgilenenler kahvaltıda buluşarak sohbet imkanını değerlendirdiler.
(Kahvaltıdan Resimler Foto.Albüm sayfasına eklenmiştir)
30.07.2011, www.yeniceliler.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duisburg’da KARABÜK GÜNÜ Gerçekleştirildi
‘’Gönül Birliği ile Diyalog Günü’’nde Hamborn Belediyesinde Yöremiz Tanıtıldı
Hamborn Belediye binasında 16 Haziran 2011 tarihinde İlçe Belediyesi, Duisburg Werkkiste, Sophie Scholl Meslek Okulu, Karabük Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin de katkılarıyla karşılıklı bilgilendirme ve tanıtım günü düzenlendi.
Duisburg Werkskiste ve Sophie Scholl Meslek okulu öğrencileri ile Safranbolu Meslek Okulu öğrencileri ararında önceki yıllarda başlayan karşılıklı bilgi/ tecrübe alışverişi ile ziyaretler Duisburg Hamborn İlçe Belediyesi ile Karabük İli Safranbolu İlçesi arasındaki ilişkilerin   giderek güçlenmesine vesile oldu.
Yöremizden (Karabük, Bartın, Zonguldak) çok sayıda insanımızın da yaşadığı Duisburg ve Çevresi (Ruhr Bölgesi) ile ilişkilerin geliştirilmesi esasen kömür ve demir-çelik havzaları olarak da benzerlik gösteren yapıya uygunluk göstermektedir.
  
Gönül Birliği ile Diyalog gününe Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti ( NRW ) Uyum Müsteşarı Zülfiye Kaykın, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, Duisburg Belediyesi ikinci Başkanı Erkan Kocalar, Hamborn Belediye Başkanı Uwe Heinen, Duisburg Uyum Dairesi Müdürü Leyla Özmal, Hamborn İlçe Müdürü Hans –Jürgen Nattkamp ile bazı sivil toplum örgütleri, Almanlar ve Türkler katılmışlardır.
Derneğimizin Yönetim Kurullarından İcra K. Bşk. Veyis Ören, İstişare K. Bşk. İbrahim Doğancı, İcra K. Bşk. yrd. Hasan İbik, Dernek Sekreteri Dursun Doğancı, Basın Sözcüsü Adem Onur, Kurucular Kurulundan Hüseyin Dereli ile önceki yöneticilerden Dursun Döngel, Ahmet Onur, Cevdet Koymalı’nın hazır bulunduğu etkinlikte dernek yöneticileri Yöremizin (Karabük, Safranbolu, Yenice ve Çevresinin) tanıtımına sözlü ve yazılı olarak (Kitap ve Buroşürlerle) katkıda bulunmuşlardır. Hazırlayıp sundukları yöre yemeklerini (mancar sarması, hamuriçi, muska tatlısı gibi) ziyaretçiler beğeniyle karşılamışlardır.
  
Karabük-Gününde konuşmacılar karşılıklı bilgilendirmenin ve diyaloğun önemine, kültürlerin tanıtımına, sosyal ve ekonomik bağlantıların içiçeliğine atıfta bulundular. Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy ‘‘Almanya‘daki Türk kökenli vatadaşların Türk kültürünü tanıtarak dünya barışına da katkı sağladıklarına‘‘ değindi . Diyoloğu tercih ettiklerini, diyolog ortamının bir çok güzelliği de ortaya çıkaracağını, kültürleri yakınlaştıracağını, ekonomilerin güçlenmesini sağlayacağını söyledi. Avrupa'da yaşayan insanımızın önemli bir avantaj oluşturduğunu ve Türkiye‘nin turizim potansiyeli  için iyi değerlendirilmesinin gerektiğini beliterek Safranbolu'nun dünya kültür miras listesinde UNESCO'nun koruma altına aldığı dünyadaki 20 şehirden biri olduğuna dikkat çekti.
13.07.2011, www.yeniceliler.de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İcra (Yönetim) Kurulunda Görev Dağılımı Yapıldı
Yeni İcra Kurulu İlk Toplantısında Biraraya geldi


05.06.2011 Tarihinde seçilen  yeni İcra Kurulu ilk Toplantısını Gelsenkirchen Buer’de  gercekleştirdi. İcra Kurulu Başkanı Veyis Ören selamlamadan sonra görev alanlara teşekkür ederek ’’ Biz hepimiz derneğimizde hangi görevde olursa olsun sorumluluk aldık ve bizden önceki arkadaşlarımızın başarılı hizmetlerine kaldığı yerden devam ederek derneğimizi daha da ileriye götürmeye çalışacağız. Karşılıklı anlayış, dayanışma, uyum, birlik ve beraberlikle artık kurumlaşan derneğimizin örnek çalışmalarını sürdüreceğiz inşallah’’ dedi.
Oylamaya uygun olarak hazırlanan görev dağılımı taslağı görüşüldü ve kabul edildi. Görev Dağılımı:  İcra Kurulu Bşk.: Veyis Ören, 1. Bşk. Yard. Hasan ibik,  2. Bşk. Yard. Hasan Karakaş, Dernek Sekretei Dursun
Doğancı, Basın Sözcüsü Adem Onur, Muhasip Ayhan Eren, Katib Siyami Karaş, Sekreter Yard. Ali Çatalçam ve Selçuk Ören ,Basın Sözcüsü Yard. Vedat Koca, Katib Yard. Bahattin Akça, Halkla ilişkiler Soruml. Akın Koca, (Gençlik) Halkla ilişkiler Soruml. Cihat Koymalı, Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Cıbır ve Ergün Kayalı.
Toplantıda yeni Kurucular Kurulu Başkanı Abdullah Ören ve yard. Bşk. Sedat Koca’da hazır bulunarak görüş ve fikirlerini bildirdiler.
Daha sonra toplantıya iştirak eden derneğin onursal başkanı Yük. Müh.Muharrem Doğancı da yeni seçilenlere görevlerinde başarı temennilerini ileterek tecrübelerini paylaştı. Kültürel ve sosyal dayanışmanın önemine değindi.


30.06.2011, www.yeniceliler.de

........................................................................................................................................................................................................................................

(Genel Kurul) Seçim Toplantısı Yapıldı, 05.06.2011İcra (Yönetim) Kurulu seçimleri gerçekleştirildi

5 Haziran 2011 Pazar günü saat 14:00 - 17:00 arası Almanya`nın Gladbeck Şehrindeki Dernek Lokalinde Yenice-Karabük ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği`nin olağan İcra (Yönetim) Kurulu seçimleri gerçekleştirildi.

İdari Kurullar Bşk. Abdullah Ören, İcra Kurulu Bşk. Neşet Yirmibeş ve İstişare Kurulu Bşk. İbrahim Doğancı'nın kısaca açılış ve selamlamalarını müteakiben toplantı gündemine geçildi.

Divan başkanlığını derneğin Onursal Bşk. (K.K.) yük. müh. Muharrem Doğancı, Divan Başkanı yardımcılığını K.K. Bşk. Abdullah Ören ile zabıt katipliğini de Sedat Koca ve Mustafa Onur ile Hüseyin Dereli'nin yürütmesi oybirliği ile teyit edildi.

Divan Bşk. yük. müh. Muharrem Doğancı: ''Derneğimizin geleceği için kurumsal bazda altyapısını, temellerini ve iskeletini hep beraber, güçlü şekilde inşa ettik. Örnek etkinliklerimizi özellikle dernek mekanımızda ve çevresinde de icra edebilmekteyiz. Bundan sonraki aşamada birlik, dayanışma ve uyum içinde, elele, uzlaşı ve mutabakatla oluşturacağımız yeni idari yapılanmayla örnek faaliyetler sergilenmeye devam edilecektir inşallah! Her türlü etkinlik için emeği geçen tüm arkaşlara burada tekrar teşekkürlerimizi bildiririz. Bildiğiniz gibi İcra Kurulu iki yıllık görev süresini doldurmuştur. Şimdi bugünkü gündemimize dönerek İcra Kurulu Raporlarıyla devam ediyoruz'' dedi.

İcra Kurulu Bşk. Neşet Yirmibeş''Çok değerli Üyelerimiz ve hemşehrilerimiz,  İki yıldır görev yapan İcra Kurulu, bugün genel kurulun ardından görevini yeni yönetim kuruluna devredecektir. Bugüne kadar, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan İcra Kurulumuz adına hepinize bize karşı göstermiş olduğunuz ilgi ve katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Dün olduğu gibi, bugünde birlik ve beraberlik içerisinde derneğimizi hak ettiği yerlere getirmek için mücadele edeceğiz. Yeni göreve gelecek olan İcra Kurulundaki Arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz'' dedi.

Dernek Sekreteri Hasan İbik faaliyet raporunu sundu

İcra Kurulu yrd. Bşk. Hasan Karakaş muhasebe raporunu sundu

İstişare (Danışma) Kurulu Bşk. İbrahim Doğancı denetleme raporunu sundu. ''İstişare Kurulumuzun 29.05.2011 tarihinde dernek lokalimizde (Gladbeck“de) yaptığı toplantıda, Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneğinin Haziran 2009 – Haziran 2011 yılı Muhasebe hesapları incelenmiştir. Kurulumuzun yaptığı gelir gider hesapları incelenmesinde, bu güne kadar yapılan gelir ve giderlerin, Dernek tüzüğümüzde belirtildiği şekilde olduğu tespit edilmiştir. Gelir ve Giderlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır. Mali ve faaliyet denetim raporunun dernek tüzüğüne uygunluğu tarafımızdan teyit edilmistir'' dedi.

İcra (Yönetim) kurulu okunan raporlara istinaden üyelerin oyuna sunularak aklandı.

Divan Bşk. Muharrem Doğancı ve K.K. Bşk. Abdullah Ören İcra (Yönetim) ve İstişare Kurullarına etkin ve başarılı hizmetlerinden dolayı derneğin teşekkürlerini ilettiler.

Daha sonra İcra kurulu seçimine geçildi.

İcra Kurulu seçimlerinin ilk dönemlerde olduğu gibi yapılmasının daha faydalı olduğu, grup listelerinin geçici ve orantılı olarak, az da olsa muhalifleşme gibi arzu edilmeyen sonuçlara vesile olabileceği görüşüne dayanarak, önceki genel kurullarda karara bağlanmıştı. Alınan bu kararlara ve tüzük şartlarına (idari mahkeme tavsiyeleri de dikkate alınarak) dayanarak resmi kayıtlara geçecek ilk 7 kişinin icra kurulu olarak oylanmasıyla temayül belirleme oylaması tek seçim makbuzunda sunulmuştur.

Seçimlere Katılan Aday Listesi:

İdari mahkemeye bildirileceklerin tespiti, temayül belirleme ve derneğin bu güne kadar yapılan geleneksel oylamalarına istinaden (doğrudan aday oylaması ) devamlılığın sağlanması için gerçekleştirilen 7 kişilik resmi İcra (Yönetim) Kurulu üyelikleri oylamasında asağıdaki sonuçlar alınmıştır:

1. Veyis Ören, 2. Hasan İbik, 3. Hasan Karakaş, 4. Dursun Doğancı, 5. Adem Onur, 5. Siyami Karaş, 7. Ayhan Eren, 7. Vedat Koca,

9. Ali Çatalçam, 9. Bahattin Akça, 11. Selçuk Ören, 12. Akın Koca, 13. Şaban Cıbır, 13. Cihat Koymalı, 15. Ergün Kayalı


EKİP OYLAMASI (en fazla oy alan 7 kişilik İcra Kurulu ekibi için yapılan oylama):

Kullanılan oy: Evet: %85. Hayır: %0, Çekimser: %15

Bu sonuca göre seçime giren ekip icra kurulu seçilerek görevi devralmıştır


İcra Kurulu Bşk. Veyis Ören, 1. yrd. Bşk. Hasan İbik, 2. yrd. Bşk. Hasan Karakaş, Dernek Sekreteri Dursun Doğancı, Basın Sözcüsü Adem Onur, Zabıt Katibi Siyami Karaş, Dernek Muhasibi Ayhan Eren

Yardımcı Görevler:
Yrd. basın sözcüsü Vedat Koca, yrd. dernek sekreteri Ali Çatalçam, yrd. yabıt katibi Bahattin Akça, yrd. dernek sekreteri Selçuk Ören, halkla ilişkiler s. Akın Koca, gençlik, halkla ilişkiler Cihat Koymalı, üyeler Şaban Cıbır, Ergün Kayalı 

=> 2011-2013 icra (yönetim) kurulu üyeleri "yönetim kurulu" sayfasina eklenmistir. Buraya tiklayin! 

Yeni seçilen İcra (Yönetim) Kurulu bşk. Veyis Ören ve İstişare Kurulu bşk. İbrahim Doğancı hizmeti geçen önceki yönetim kurulları üyelerine ve dernek mensublarına tekrar teşekkür ederek birlik ve beraberliğimizin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam etmesi temennilerini bildirdiler.

Divan Kurulu ve Kurucular Kurulu Yönetimi adına 

Divan Bşk. (K.K.onursal bşk.)            Divan Bşk. yrd. ( K.K.Bşk.)    Divan Katibi (K.K.yrd. bşk.)      Divan Katibi (K.K.z.kat.)

Yük. Müh. Muharrem Doğancı         Abdullah Ören                    Sedat Koca                    Mustafa Onur

Genel Kurulda çekilen resimler Foto Albüme eklenmiştir! Buraya tıklayın (Resimler: Remzi Ören)

www.yeniceliler.de, 22.06.2011

 


(Genel Kurul) Seçim Toplantısı Yapıldı, 05.06.2011İcra (Yönetim) Kurulu seçimleri gerçekleştirildi

5 Haziran 2011 Pazar günü saat 14:00 - 17:00 arası Almanya`nın Gladbeck Şehrindeki Dernek Lokalinde Yenice-Karabük ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği`nin olağan İcra (Yönetim) Kurulu seçimleri gerçekleştirildi.

İdari Kurullar Bşk. Abdullah Ören, İcra Kurulu Bşk. Neşet Yirmibeş ve İstişare Kurulu Bşk. İbrahim Doğancı'nın kısaca açılış ve selamlamalarını müteakiben toplantı gündemine geçildi.

Divan başkanlığını derneğin Onursal Bşk. (K.K.) yük. müh. Muharrem Doğancı, Divan Başkanı yardımcılığını K.K. Bşk. Abdullah Ören ile zabıt katipliğini de Sedat Koca ve Mustafa Onur ile Hüseyin Dereli'nin yürütmesi oybirliği ile teyit edildi.

Divan Bşk. yük. müh. Muharrem Doğancı: ''Derneğimizin geleceği için kurumsal bazda altyapısını, temellerini ve iskeletini hep beraber, güçlü şekilde inşa ettik. Örnek etkinliklerimizi özellikle dernek mekanımızda ve çevresinde de icra edebilmekteyiz. Bundan sonraki aşamada birlik, dayanışma ve uyum içinde, elele, uzlaşı ve mutabakatla oluşturacağımız yeni idari yapılanmayla örnek faaliyetler sergilenmeye devam edilecektir inşallah! Her türlü etkinlik için emeği geçen tüm arkaşlara burada tekrar teşekkürlerimizi bildiririz. Bildiğiniz gibi İcra Kurulu iki yıllık görev süresini doldurmuştur. Şimdi bugünkü gündemimize dönerek İcra Kurulu Raporlarıyla devam ediyoruz'' dedi.

İcra Kurulu Bşk. Neşet Yirmibeş''Çok değerli Üyelerimiz ve hemşehrilerimiz,  İki yıldır görev yapan İcra Kurulu, bugün genel kurulun ardından görevini yeni yönetim kuruluna devredecektir. Bugüne kadar, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan İcra Kurulumuz adına hepinize bize karşı göstermiş olduğunuz ilgi ve katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Dün olduğu gibi, bugünde birlik ve beraberlik içerisinde derneğimizi hak ettiği yerlere getirmek için mücadele edeceğiz. Yeni göreve gelecek olan İcra Kurulundaki Arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz'' dedi.

Dernek Sekreteri Hasan İbik faaliyet raporunu sundu

İcra Kurulu yrd. Bşk. Hasan Karakaş muhasebe raporunu sundu

İstişare (Danışma) Kurulu Bşk. İbrahim Doğancı denetleme raporunu sundu. ''İstişare Kurulumuzun 29.05.2011 tarihinde dernek lokalimizde (Gladbeck“de) yaptığı toplantıda, Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneğinin Haziran 2009 – Haziran 2011 yılı Muhasebe hesapları incelenmiştir. Kurulumuzun yaptığı gelir gider hesapları incelenmesinde, bu güne kadar yapılan gelir ve giderlerin, Dernek tüzüğümüzde belirtildiği şekilde olduğu tespit edilmiştir. Gelir ve Giderlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır. Mali ve faaliyet denetim raporunun dernek tüzüğüne uygunluğu tarafımızdan teyit edilmistir'' dedi.

İcra (Yönetim) kurulu okunan raporlara istinaden üyelerin oyuna sunularak aklandı.

Divan Bşk. Muharrem Doğancı ve K.K. Bşk. Abdullah Ören İcra (Yönetim) ve İstişare Kurullarına etkin ve başarılı hizmetlerinden dolayı derneğin teşekkürlerini ilettiler.

Daha sonra İcra kurulu seçimine geçildi.

İcra Kurulu seçimlerinin ilk dönemlerde olduğu gibi yapılmasının daha faydalı olduğu, grup listelerinin geçici ve orantılı olarak, az da olsa muhalifleşme gibi arzu edilmeyen sonuçlara vesile olabileceği görüşüne dayanarak, önceki genel kurullarda karara bağlanmıştı. Alınan bu kararlara ve tüzük şartlarına (idari mahkeme tavsiyeleri de dikkate alınarak) dayanarak resmi kayıtlara geçecek ilk 7 kişinin icra kurulu olarak oylanmasıyla temayül belirleme oylaması tek seçim makbuzunda sunulmuştur.

Seçimlere Katılan Aday Listesi:

İdari mahkemeye bildirileceklerin tespiti, temayül belirleme ve derneğin bu güne kadar yapılan geleneksel oylamalarına istinaden (doğrudan aday oylaması ) devamlılığın sağlanması için gerçekleştirilen 7 kişilik resmi İcra (Yönetim) Kurulu üyelikleri oylamasında asağıdaki sonuçlar alınmıştır:

1. Veyis Ören, 2. Hasan İbik, 3. Hasan Karakaş, 4. Dursun Doğancı, 5. Adem Onur, 5. Siyami Karaş, 7. Ayhan Eren, 7. Vedat Koca,

9. Ali Çatalçam, 9. Bahattin Akça, 11. Selçuk Ören, 12. Akın Koca, 13. Şaban Cıbır, 13. Cihat Koymalı, 15. Ergün Kayalı


EKİP OYLAMASI (en fazla oy alan 7 kişilik İcra Kurulu ekibi için yapılan oylama):

Kullanılan oy: Evet: %85. Hayır: %0, Çekimser: %15

Bu sonuca göre seçime giren ekip icra kurulu seçilerek görevi devralmıştır


İcra Kurulu Bşk. Veyis Ören, 1. yrd. Bşk. Hasan İbik, 2. yrd. Bşk. Hasan Karakaş, Dernek Sekreteri Dursun Doğancı, Basın Sözcüsü Adem Onur, Zabıt Katibi Siyami Karaş, Dernek Muhasibi Ayhan Eren

Yardımcı Görevler:
Yrd. basın sözcüsü Vedat Koca, yrd. dernek sekreteri Ali Çatalçam, yrd. yabıt katibi Bahattin Akça, yrd. dernek sekreteri Selçuk Ören, halkla ilişkiler s. Akın Koca, gençlik, halkla ilişkiler Cihat Koymalı, üyeler Şaban Cıbır, Ergün Kayalı 

=> 2011-2013 icra (yönetim) kurulu üyeleri "yönetim kurulu" sayfasina eklenmistir. Buraya tiklayin! 

Yeni seçilen İcra (Yönetim) Kurulu bşk. Veyis Ören ve İstişare Kurulu bşk. İbrahim Doğancı hizmeti geçen önceki yönetim kurulları üyelerine ve dernek mensublarına tekrar teşekkür ederek birlik ve beraberliğimizin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam etmesi temennilerini bildirdiler.

Divan Kurulu ve Kurucular Kurulu Yönetimi adına 

Divan Bşk. (K.K.onursal bşk.)            Divan Bşk. yrd. ( K.K.Bşk.)    Divan Katibi (K.K.yrd. bşk.)      Divan Katibi (K.K.z.kat.)

Yük. Müh. Muharrem Doğancı         Abdullah Ören                    Sedat Koca                    Mustafa Onur

Genel Kurulda çekilen resimler Foto Albüme eklenmiştir! Buraya tıklayın (Resimler: Remzi Ören)

www.yeniceliler.de, 22.06.2011

 


Kurucular Kurulu Yönetimi ve Onursal Başkan Seçildi
Erken Seçimde Kurucular Kurulu Yönetimi ve Fahri Bşk. Belirlendi

Kurucular Kurulu Yönetimi Seçimi
Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği 5 Haziran pazar günü, Almanya Gladbeck’teki kendi dernek mekanında Kurucular Kurulu Toplantısında biraraya geldi. 
Kurucular Kurulu Başkanı Yük. Müh. Muharrem  Doğancı gelenleri selamlayarak toplantıyı açtı. Derneğin dünden bugüne gelişmesini  kısaca anlattı.
Ocak 2012 de gerçekleşmesi gereken Kurucular Kurulu seçimlerinin icra kurulu seçimleriyle beraber yapılarak hizmet etmek isteyen arkadaşlara imkan tanımanın doğru olacağı düşüncesiyle erken seçim kararı alındığını belirterek ''Derneğin en üst kurulu olan Kurucular Kurulu başkanlığını yaklaşık 10 yıldır sürdürmekteyim. Güveninize layık olarak beraberce, olağanın dışında ve geniş alanda örnek faaliyetler gerçekleştirdik. Görev değişimi ile de derneğimideki güzel faaliyetler devam edecektir. Kendi adıma istekli arkadaşlara bu imkanı tanıyarak, 10 yıldır her sefer 1,5 saat uzaktan gelerek icra ettiğim başkanlık görevini devretme zamanın geldiğine kanaat getirdim, getirdik. Bundan sonra da dernekte fahri olarak destek ve katkılarımı sürdüreceğim'' dedi.
İcra Kurulu Başkanı Neşet Yirmibeş derneğin faaliyetleri hakkında bilgi sundu. 2009 ile 2011 arası iki yıl icra kurulunda görev alanların hepsine teşekkür ederek 2011 yılının ikinci yarısında yapılması düşünülen etkinlikleri de kısaca açıkladı. Yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti
İstişare Kurulu Başkanı İbrahim Doğancı derneğin mali raporu hakkındaki kontrol sonuçlarını aktardı. Dernekçilik faaliyetlerinin kültürel, sosyal ve manevi alanlardaki önemine değindi. Almanya’da yetişen yeni nesillere sahip çıkılmasına, destek verilmesine devam edileceğini söyledi.

Daha sonra Kurucular Kurulu Yönetimine adayların tespitine geçildi ve aşağıda isimleri yazılanlar yönetim için teklif edildiler:  Abdullah Ören, Sedat Koca, Mustafa Onur. Abdullah Ören ile Sedat Koca İstişare Kurulundaki görevlerinden ayrılarak Kurucular Kurulu Yönetimi için aday olduklarını açıkladılar. Adayların açıklanmasından, kendilerinin ve Kurulun onayından sonra seçimlere geçildi.

Seçimler gizli oylama ile yapıldı. Kullanılan oy (Kurucular Kurulu Üyeleri): 30,    ret
: 8 
Kullanılan oylara göre yeni Kurucular Kurulu Yönetimi:
Kurucular Kurulu Başkanı:       Abdullah Ören
Yardımcı Başkan:                     Sedat Koca
Zabıt Katibi:                             Mustafa Onur

Yeni Kurucular Kurulu Bşk. Abdullah Ören hizmeti geçen yönetici ve üyelere teşekkür ederek gösterilen güvene layık olmaya gayret edeceklerini belirtti.

=> 2011-2013 Kurucular Kurulu Yönetimi "Kurucular Kurulu" sayfasina eklenmistir. Buraya tiklayin!)

 

Onursal Başkan Seçimi

Kurucular Kurulu Yönetimi seçimlerinden sonra Kurucular Kurulunda derneğin kuruluşundan bugüne 10 yıl kesintisiz olarak başkanlık yapan yük.müh. Muharrem Doğancı'nın onursal başkan olması teklifi sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği
ile (ret ve çekimser oy kullanılmadan) Muharrem Doğancı derneğin onursal başkanı seçildi.
Muharrem Doğancı kurucular kurulu üyelerine gösterdikleri güven için teşekkür ederek dernek için katkılarının devam edeceğini bildirdi.


23.06.2011, www. yeniceliler.de

(Resimler  için buraya tıklayın / Foto Albüm / K.K.seçimi 2011)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Kurucular Kurulu Ön Hazırlık İçin Toplandı
Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği (Almanya) İdare Meclisi (Kurucular Kurulu) 5 Haziranda yapılacak İcra Kurulu ve Kurucular Kurulu Yönetimi Seçimleri için ön görüşmeler ve teklifleri değerlendirme toplantısında biraraya geldi.
Kurucular Kurulu (İdare meclisi) bşk. yük. müh. Muharrem Doğancı hizmet etmek isteyen arkadaşlara imkan tanımanın doğru olacağı düşüncesiyle Kurucular Kurulu Yönetimi için erken seçim kararı aldıklarını belirtti.  ''Derneğin en üst kurulu olan Kurucular Kurulu başkanlığını yaklaşık 10 yıldır sürdürmekteyim. Güveninize layık olarak beraberce, olağanın dışında ve geniş alanda örnek faaliyetler gerçekleştirdik. Görev değişimi ile de derneğimideki güzel faaliyetler devam edecektir'' dedi.
 
Daha sonra Kurucular Kurulu Yönetimi ve İcra Kurulu Yönetimi için bazı teklifler görüşüldü ve nihai teklifler için 5 Haziran 2011 e kadar süre tanındı. 5 Haziran 2011 de önce Kurucular Kurulu Yönetimi toplantısında teklifler tekrar değerlendirilerek seçimlerin yapılmasında mutabık kalındı.
 
Kurucular Kurulu toplantısını müteakiben dernek mekanı bahçesinde icra kurulu yönetiminin teşekkür davetine katılan kadınlar kolu ile de görüşüldü. Kadınlar Koluna özellikle 2. Göktepe şenliğindeki katkılarından dolayı idari kurullar tarafından teşekkür edilerek Kadınlar Kolu Bşk. Süreyya Onur'a desteklerine bundan sonra da devam etmeleri hususu iletildi
  
04.06.2011, www.yeniceliler.de (Toplantılardan diğer resimler Foto.Albüm sayfasına eklenmiştir, buraya tıklayın!)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« <<< Önceki [ 1 2 ... 10 ... 19 20 21 22 23 ... 30 ... 39 40 ] Sonraki >>> »